Št. obiskov:TOREK, 14. 02. 2017, ob 16. URI, V GOLARJEVI HIŠI, V LJUTOMERU -
PRVI POSVET O REORGANIZACIJI CENTROV ZA SOCIALNO DELO
 


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizara lokalni posvet, o reorganizaciji centrov za socialno delo, ki bo 

v torek, 14. februarja 2017, ob 16. uri, v Golarjevi hiši, v Ljutomeru.

Reorganizacijo bosta predstavili dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Tanja Amon, v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve, v posvetu bo sodeloval tudi dr. Aleksander Jevšek župan Mestne občine Murska Sobota. Posvet bo povezoval Darko Krajnc, predsednik Rejniškega društva Slovenije.

Posvet je odprt za javnost in je namenjen predstavitvi projekta reorganizacije centrov za socialno delo ter izmenjavi mnenj s predstavniki lokalnih oblasti, stroke, nevladnih organizacij, javnih zavodov in uporabnikov storitev CSD z območja Ljutomera, Lendave, Murske Sobote in Gornje Radegone

Projekt reorganizacije centrov za socialno delo


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Vloge za dodelitev državne štipendije lahko v centru za socialno delo DIJAKI vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

 

ŠTUDENTI naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.OBRAZCI ZA IZTERJAVO PREŽIVNIN

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je izdalo prenovljene obrazce za izterjavo preživninskih terjatev, skupaj z navodili za izpolnjevanje, kot pomoč pri vlaganju predlogov za izvršbo.

 

Obrazec za preživnisko izvršbo        

Navodila za izpolnjevanje


PAKET POMOČI

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so z namenom pomagati državljankam in državljanom, ki so trenutno v najhujši materialni in socialni stiski, zasnovali nekatere ukrepe s hitrim učinkom, s katerimi bodo socialno najšibkejšim pomagali, da se ponovno postavijo na svoje noge in izstopijo iz začaranega kroga revščine in socialne izključenosti.

Paket pomoči zajema tri stebre: 

- odpis dolgov ali terjatev, 

- pomoč ob prisilni izselitvi oziroma grožnji deložacije ter

- uvedbo predplačniške kartice, s katero bodo prejemniki socialnih pomoči lahko opravljali plačilne storitve.

Več o tem na spletni strani: http://www.paketpomoci.si/


UVELJAVLJANJE SOCIALNIH TRANSFERJEV 
Vse aktualne informacije v zvezi zakonodajo na področju socialnih transferjev lahko najdete na spletni strani MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE (s klikom na povezavo).

Novost
Preverite, kdaj vam potečejo določene pravice oziroma do kdaj veljajo vaše odločbe
s pomočjo spletne aplikacije za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev
(klik na povezavo)